Invoering


De standaard definieert het nationale rekeningnummer die moet worden gebruikt voor de identificatie bank, tak en rekeningnummer binnen het IBAN. Dit wordt de Basic Bank Account Number (BBAN) genoemd.

De standaard definieert de internationale envelop geplaatst rond het BBAN. envelop en BBAN vormen samen het IBAN.

De volledige IBAN biedt een rekeningnummer voor internationaal gebruik die in staat is validatie ongeacht welk nationaal rekeningnummer formaat bevat binnen. Het is dus bedoeld Straight Through Processing en het vertrouwen in de verbetering van het vergemakkelijken juistheid van de in grensoverschijdende betalingen informatie. De standaard definieert ook zowel de opwekking en validatie van de IBAN.


Zicht

De norm specificeert het format van Nederland's Basic Bank Account Number (BBAN), en het format van Netherland's International Bank Account Number (IBAN), dat de BBAN bevat.De norm specificeert hoe het IBAN wordt gegenereerd en gevalideerd.

De norm specificeert die kan genereren en de afgifte van IBAN. Het bepaalt ook de manier waarop de IBAN moet worden gepresenteerd in gedrukte vorm. Zij niet speciaal de veld(en) te identificeren in de verschillende standaarden voor betalingstransacties waarbij het IBAN zal worden aangehaald.

De norm specificeert de techniek van het valideren van een IBAN en het moment waarop deze validatie moet worden uitgevoerd. De standaard illustreert validering van een IBAN van het formulier waarschijnlijk worden geciteerd door Nederland klanten uitgaande grensoverschrijdende betalingen. Zij voorziet niet in een uitgebreide catalogus van de IBAN-formaten van andere landen, omdat dit valt buiten het toepassingsgebied van standaard 48 evenals irrelevant voor de validatie techniek. De norm is niet de manier waarop de validatie daadwerkelijk wordt uitgevoerd voorschrijven.


Samenvatting van gebruik

De IBAN wordt als volgt gebruikt:

- Nederland bank genereert en geeft IBAN uit aan klanten
- Begunstigde notificeert opdrachtgever van hun IBAN
- IBAN wordt ontvangen in Nederland als begunstigde boekhoudkundige informatie over inkomende betalingen
- Nederlandse betalende bank valideert en gebruikt de gegevens om de betaling te verwerken

Referenties

Deze norm bevat een aantal gedateerde of ongedateerde verwijzingen, zoals hieronder aangegeven. Deze normatieve verwijzingen worden aangehaald in de juiste plaats in de tekst. Bij ongedateerde referenties, het is de nieuwste editie van de publicatie bedoeld die van toepassing.

ISO 3166 - Codes voor de representatie van landen.
ISO 9362 - Bank Identifier Codes (BIC)
ISO 13616 - Financiële services = International bank account number (IBAN)

Informatieve referenties maken geen deel uit van de standaard vormen. Maar ze zijn verwezen in de standaard en zijn gebruikt bij de bereiding van de standaard.

S.W.I.F.T. Informatie over ISO 13616 nationale IBAN-indelingen

Voor de toepassing van deze standaard, gelden de volgende definities:

Rekeninghouder instituties

Elke financiële instelling die de uitoefening van het bedrijf van bank door middel van een of meer takken gesitueerd in het Verenigd Koninkrijk. Dit omvat dus alle banken van andere landen waarbij een of meer takken binnen Nederland brengen en die diensten voor een of meer klanten met zetel in Nederland of naar Nederland-operationele eenheden van multi-national klanten.
Basic Bank Account Number (BBAN)

De BBAN (rekeningnummer) is de identifier gebruikt door financiële instellingen in de afzonderlijke landen als onderdeel van een National Account Numbering Scheme (s), die uniek identificeert een rekening van een klant bij een financiële instelling (ISO 13616). De BBAN omvat een expliciete bank identifier. In Nederland zal de BBAN zijn de eerste 4 letters van de bank BIC als de uitdrukkelijke bank identifier. Vangst van IBANHet proces van het omzetten van een IBAN van papier naar elektronisch formaat.

Generatie van IBAN

De ene keer proces van het creëren van een IBAN voor een account. International Bank Account Number (IBAN) Een uitgebreide versie van het Basic Bank Account Number (BBAN) dat wordt gebruikt om internationaal unieke rekening van een cliënt te identificeren bij een financiële instelling. (ISO 13616)

Notificatie van IBANDe ene keer de werking van de kennisgeving van het openen van een rekening van klanten van de IBAN gegenereerd voor het account.

Verificatie van IBAN:

Het controleren de IBAN zodat het een geldig IBAN. Dit garandeert niet dat een account met zo'n IBAN bestaat nog steeds; het kan zijn gesloten na de afgifte van de IBAN.

Afkortingen

De volgende definities zijn van toepassing:

BBAN - basic bankrekeningnummer
BIC - Bank Identifier Code
EPC - European Payments Council
IBAN - International Bank Account Number
ISO - International Organization for Standardization
S.W.I.F.T. - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications
SCT - SEPA Europese overschrijving
SDD - SEPA-incasso
B2B - Business to Business
SEPA - Single Euro Payments Area
EEA - European Economic Area