Ontkenning


Deze website biedt gratis online gereedschap om Generating International Bank Account Numbers (IBAN) te verifiëren.

Het is belangrijk om te begrijpen dat we alleen berekeningen uitvoeren welke de correctheid van de IBAN kunnen verzekeren. We hebben de software geschreven met publiekelijk beschikbare algoritmen. Het is mogelijk dat hier fouten in zitten of dat de standaarden veranderen en dat die resulteren in fouten in de verificatie.

Resultaten uit onze website gereedschappen moet nooit gebruikt worden voor echte bankoverschrijvingen.

Wij hebben deze website en haar gereedschap gemaakt als een leerzame bron van informatie.

De auteurs van deze website geven geen garantie over de nauwkeurigheid en functionaliteit van de inhoud. De auteurs van deze website zijn niet verantwoordelijk voor fouten met IBANs of bank details gegenereerd of geverifieerd door onze website.

Gebruik alstublieft onze gereedschappen met eigen risico.

Nu dat gezegd is, hopen we dat u de artikelen en gereedschappen helpvol vindt. De IBAN validatie en de IBAN genereer gereedschappen zijn ontworpen om de rol van algoritmen en checksommen te laten zien.