IBAN Verificatie


Nederland financiƫle instellingen zullen grensoverschrijdende betalingen te ontvangen van hun klanten onder vermelding van IBAN van buitenlandse handelspartners als bestemming rekeningen, zullen deze IBAN hebben gegenereerd door buitenlandse banken.

De standaard verwacht dat het allemaal IBAN zal worden gecontroleerd op de vangst van de IBAN, dat wil zeggen, op de eerste punt van binnenkomst bij het aangaan van het Nederland banksysteem als de bestemming is ingevoerd account. Het doel van dit onderdeel van de standaard is om het verificatieproces te beschrijven, die onafhankelijk is van de IBAN-formaat of herkomst.Validatieprocedure

De IBAN wordt aangeboden in alle formulieren in sets van vier letters / numerieke cijfers en misschien wel ongeveer 32 letters / cijfers in de lengte, voorafgegaan door de term IBAN en gedeeld door ruimtes als volgt:

IBAN CCDD ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ

C betekent de landcode, D de controlecijfers en Z de BBAN (standard bank account number) in de aan het land van uitgifte aanvaardbare vorm. Z wordt hier als een buitenlandse bank rekeningnummer van elk formaat zou kunnen zijn.
Het moet worden opgemerkt dat de BBAN kan bestaan uit alfabetische cijfers samen met de numerieke cijfers, en dat het zal de hoogte tussen de verschillende regio's. De validatie uitgevoerd op precies dezelfde manier ongeacht de verschillende formaten van de BBAN. Het is dus niet nodig om te begrijpen of te verwijzen naar het papierwerk van het bankrekeningnummer set ups van andere landen.Verificatie moet worden gedaan met de volgende procedures:
- gooi de prefix IBAN weg indien gevonden
- verplaats de twee alfabetisch teken landcode en controlecijfer paar van de voorkant van de IBAN om een back (dat wil zeggen het blijkt ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ CCDD )
- specifieke letters om te zetten in numerieke cijfers gebaseerd op de standaard tafel
- deel door 97

Als het antwoord 1, dan is de IBAN geldig.Voorbeeld identificatie van een IBAN
De volgende afbeelding toont een IBAN in de vorm waarin het op papier lijkt. De Zo is een Belgisch rekeningnummer, geciteerd als een bestemming rekening voor een grensoverschrijdende betalingen

BE88 3200 3471 3441

GB26MIDL40051512345674 Validatie van de IBAN wordt op de volgende wijze uitgevoerd. De letters IBAN en spaties worden genegeerd. De landcode en het controlecijfer pair (Dat wil zeggen de eerste vier letters / numerieke cijfers) worden dan verplaatst naar de rechterkant einde. Het voorbeeld zou nu als volgt uitzien:

320034713441BE88
MIDL40051512345674GB26 Volgens de volgende tabel worden de alfanumerieke tekens vervangen door cijfers:

Tekens naar cijfers converteren
A B C D E F G H I J K L M
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

N O P Q R S T U V W X Y Z
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
De voorbeeld IBAN ziet er nu zo uit:

320 034 713 441 111 488

221 813 214 005 151 234 567 416 1126 Dit wordt dan gedeeld door 97. Indien de rest 1 is, IBAN geldig, als land en binnenlandse deel overeenstemmen met de controlegetal paar. In het voorbeeld is het resultaat van afsplitsing 1 en IBAN is aanvaardbaar.

Practische aspecten van verificatie

Om redenen van nauwkeurigheid, het gebruik van getallen in plaats van drijvende komma is aanbevolen. Als het getal te lang voor de software-implementatie van integers (A (wg) geheel getal van 32 bit of 64 bit vertegenwoordigt een maximum van 9 of 18 cijfers), dan de berekening kan worden opgesplitst in opeenvolgende rest berekeningen op integers met een maximale lengte van 9 of 18 cijfers.

In het volgende voorbeeld ziet u de vereiste stappen:

1. De uitkomst van het delen van 510007547061111462 door 97 = 1.
2. Bereken de modulo 97 van de eerste 9 cijfers van het nummer.
3. modulo 97 van 510007547 = 74.
4. Constructeer het volgende gehele getal van 9 cijfers van de rest, gevolgd door de volgende 7 of 8 cijfers van het nummer. Bereken de modulo 97.
5. modulo 97 van 740611114 = 12.
6. Herhaal stap 4-5 totdat alle cijfers van het nummer zijn verwerkt.
7. modulo 97 van 1262 = 1.